Hóa đơn điện tử VN-invoice
Giải pháp công nghệ số 1 Việt Nam

GÓC THÔNG TIN CẦN BIẾT

[GÓC THÔNG TIN CẦN BIẾT] Hiện nay, các Doanh nghiệp vẫn còn băn khoăn vấn đề về việc “không thể hiện Ngày ký điện tử tại chỉ tiêu người bán” và “Ngày lập hoá đơn khác Ngày ký hoá đơn” VAT xin cập nhật các Công văn của Cục Thuế Thái Nguyên và Cục Thuế […]

[GÓC THÔNG TIN CẦN BIẾT]
Hiện nay, các Doanh nghiệp vẫn còn băn khoăn vấn đề về việc “không thể hiện Ngày ký điện tử tại chỉ tiêu người bán” và “Ngày lập hoá đơn khác Ngày ký hoá đơn”
VAT xin cập nhật các Công văn của Cục Thuế Thái Nguyên và Cục Thuế TP Hà Nội gởi Tổng Cục Thuế về việc tại chỉ tiêu “không thể hiện Ngày ký điện tử tại chỉ tiêu người bán” và “Ngày lập hoá đơn khác Ngày ký hoá đơn” là hợp lệ và được khấu trừ thuế đầu vào theo Thông tư 26/2016/TT-BTC ngày 27/02/2015.
Cv Cục Thuế TP Hà Nội:
https://m.thuvienphapluat.vn/cong-van/thue-phi-le-phi/Cong-van-44743-CT-TTHT-2019-ve-chi-tieu-ngay-gio-ky-tren-hoa-don-dien-tu-Cuc-Thue-Ha-Noi-416434.aspx?fbclid=IwAR3LyIwvtHY3nx9Yet2cqUSwTsfd-daq1zdDP_eA1jEn3HbK3_uHCoBM64w
Mong rằng Công văn này sẽ giúp ích cho Doanh nghiệp trong vấn đề về Hoá đơn điện tử và kê khai thuế đầu vào.
Điện thoại hỗ trợ tư vấn: 0911 066 388
Www.hoadondientu247.com

https://m.thuvienphapluat.vn/cong-van/thue-phi-le-phi/Cong-van-44743-CT-TTHT-2019-ve-chi-tieu-ngay-gio-ky-tren-hoa-don-dien-tu-Cuc-Thue-Ha-Noi-416434.aspx?fbclid=IwAR3LyIwvtHY3nx9Yet2cqUSwTsfd-daq1zdDP_eA1jEn3HbK3_uHCoBM64w

Tin liên quan

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN
HOẶC CỘNG TÁC - ĐẠI LÝ
HOTLINE: 0911 066 388
0989344338